HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

(Thời gian mở cổng đăng ký theo thông báo xem tại website http://hnue.edu.vn )

Bước 1: Đăng ký thông tin thành viên tại: http://nlnn.hnue.edu.vn/Register?returnurl=%2f

Bước 2: Đăng nhập với thông tin tài khoản tại: http://nlnn.hnue.edu.vn/Login?returnurl=%2f

Bước 3: Đăng ký thông thông tin cá nhân và nộp hồ sơ online tại: http://nlnn.hnue.edu.vn/Tieng-Anh

Bước 4: Đăng nhập để theo dõi tình trạng xét duyệt hồ sơ đăng ký tại: http://nlnn.hnue.edu.vn/Tieng-Anh

Bước 5: Tra cứu thông tin lịch thi, phòng thi và số báo danh tại: http://www.hnue.edu.vn

 

Đăng nhập